the regsol case

Tot voor kort bestonden Belgische insolventiedossiers, zoals faillissementen en reorganisaties, enkel op papier. Alle betrokken partijen, waaronder schuldeisers, belanghebbenden en administraties, konden de dossiers inkijken en bewerken door langs te gaan bij de Ondernemingsrechtbanken.

Sinds 2017 is het volledige proces, van de eerste uitspraak tot de laatste handtekening, gedigitaliseerd door Aginco in opdracht van de communautaire ordes van advocaten van België. Zij zijn de beheerder van het Centraal Register Solvabiliteit, kortweg RegSol. De Belgische balies kozen voor Aginco om met de RAE componenten een veilig, snel en intuïtief cloud platform te bouwen op maat van alle stakeholders. RegSol.be bestaat uit een publiek en een privaat gedeelte, zodat zowel de rechtbanken als burgers en ondernemingen er terecht kunnen.

Elke gebruiker krijgt een specifiek takenlijst toegewezen, afhankelijk van zijn rol in het dossier. Elke insolventie volgt een complex traject met meerdere vertakkingen tot het afgesloten kan worden. RegSol versnelt en vereenvoudigt het proces door elke betrokkene te laten weten wanneer een specifieke taak of actie nodig is. Omdat bij elke stap extra informatie beschikbaar is, wordt de procedure ook voor burgers zonder voorkennis heel wat transparanter. En ten slotte herkent onze software ook eventuele onregelmatigheden, zodat officiƫle instanties kunnen meevolgen.

Het Centraal Register Solvabiliteit heeft insolventieprocedures totaal getransformeerd. Dossiers worden op een veilige, transparante en efficiƫnte manier afgehandeld. Dankzij RAE sparen alle stakeholders tijd, kosten en energie uit.

Het Aginco team was verantwoordelijk voor de analyse van de bestaande procedures en de noden van de stakeholders. Op basis daarvan hebben we het RegSol platform gebouwd, getest en aangepast op basis van de feedback. We volgen de goede werking en verdere uitbouw van RegSol nauwgezet op. Zo ondersteunen we de helpdesk en zorgen we voor alle opleidingen voor professionele stakeholders zoals advocaten, magistraten, griffiers en schuldeisers.